บริการตรวจเช็กฟรี 30 รายการ

บริการทุกความใส่ใจ เรามีบริการตรวจเช็กฟรี มากถึง 30 รายการ พร้อมทั้งแจ้งราคาให้ทราบก่อนการใช้บริการทุกครั้ง


แวะมาใช้บริการได้ที่ มานิตเซ็นเตอร์แม็ก ทั้ง 3 สาขา