ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15A4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15A4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
19,260
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
19,540
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
20,300
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
20,420
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
20,500
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,100
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
18,540
1x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
18,740
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
19,540
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
19,780
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
19,900
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
20,500
1x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
24,340
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15B4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15B4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
20,780
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
21,060
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
21,820
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
21,940
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,020
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
24,620
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
20,060
1x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
20,260
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,060
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,300
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,420
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,020
1x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
25,860
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15C4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15C4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
21,340
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
21,620
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,380
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,500
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,580
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
25,180
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
20,620
1x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
20,820
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,620
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,860
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,980
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,580
2x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
26,420
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15D4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15D4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
21,820
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,100
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,860
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,980
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,060
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
25,660
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,100
1x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
21,300
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,100
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,340
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,460
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,060
2x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
26,900
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15E4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15E4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
22,180
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
22,460
1x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,220
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,340
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,420
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
26,020
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
21,460
1x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
21,660
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,460
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,700
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,820
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,420
2x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
27,260
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15F4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15F4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
22,740
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,020
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,780
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,900
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
23,980
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
26,580
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
22,020
1x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
22,220
1x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,020
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,260
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,380
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,980
2x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
27,820
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15G4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15G4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
23,740
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
24,020
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
24,780
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
24,900
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
24,980
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
27,580
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,020
2x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
23,220
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,020
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,260
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,380
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,980
2x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
28,820
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15H4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 15H4x100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
195/50-15
THAILAND
24,340
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
24,620
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
25,380
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
25,500
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
25,580
2x,xxx .-
195/50-15
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
23,620
2x,xxx .-
195/55-15
INDONESIA
23,820
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,620
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,860
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
24,980
2x,xxx .-
195/55-15
THAILAND
25,580
2x,xxx .-
195/55-15
JAPAN
29,420
2x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น