ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
24,700
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
25,940
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
33,740
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
23,860
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
24,460
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
25,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,300
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,660
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,020
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
25,300
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
25,660
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,660
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
32,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,860
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
25,180
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
26,420
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
34,220
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
24,340
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
24,940
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
25,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,500
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
25,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,140
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,140
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
32,540
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,340
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,060
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
25,860
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
27,100
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
34,900
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,020
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
25,620
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,300
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,460
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,820
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,660
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,180
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,460
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,820
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,180
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,820
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,020
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,740
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
26,460
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
27,700
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,500
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,620
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
26,220
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,420
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,780
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,420
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,420
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,820
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,620
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,340
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
26,740
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
27,980
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,780
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,900
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
26,500
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,180
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,540
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
35,060
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,100
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,900
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,620
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
27,300
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
36,340
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,460
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
27,060
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
35,620
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,260
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,660
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,460
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
39,180
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
27,940
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
29,180
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
36,980
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,100
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
27,700
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,380
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
36,260
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,900
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,300
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,100
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
39,820
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
28,380
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
37,420
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,540
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
28,140
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,820
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,180
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
36,700
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,980
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,340
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,740
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,540
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
40,260
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17I4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17I4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
28,740
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
29,980
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
37,780
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,900
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
28,500
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
29,180
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,540
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
37,060
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,100
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,900
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
40,620
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17J4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17J4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
29,260
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
30,500
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
38,300
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,420
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
29,020
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
29,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,220
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,660
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
37,580
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,580
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,580
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,580
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,220
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,620
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
38,420
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
41,140
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17K4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17K4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
29,700
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
30,940
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
38,740
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,860
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
29,460
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
30,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,300
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,660
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,020
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,500
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
38,020
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,300
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,660
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,020
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,660
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,060
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
38,860
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
41,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17L4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17L4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
CHINA
30,060
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
31,300
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
39,100
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,220
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
29,820
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
30,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,660
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,020
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,380
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,460
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,860
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
38,380
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,660
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,380
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,380
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,380
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,020
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,420
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
39,220
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
41,940
3x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น