ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
20,700
1x,xxx .-
205/45-17
CHINA
21,300
1x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
21,980
1x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
22,140
1x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
22,500
1x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
23,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
23,940
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
22,140
1x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
22,500
1x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
23,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
23,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
25,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,500
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
28,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,700
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,420
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
22,820
1x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
23,020
1x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
24,420
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
24,700
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
25,540
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,820
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
23,060
1x,xxx .-
205/45-17
CHINA
23,660
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
24,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
24,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
24,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,220
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,300
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
24,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
24,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,860
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
31,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,060
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,780
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
25,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
25,380
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
26,780
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,900
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,420
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
34,180
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
23,340
1x,xxx .-
205/45-17
CHINA
23,940
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
24,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
24,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
25,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
24,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
25,140
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,140
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
31,540
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,340
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,060
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
25,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
25,660
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,340
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
34,460
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
25,460
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
26,060
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,620
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,260
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,660
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,460
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,180
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,580
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,780
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,300
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
33,820
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
36,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
25,460
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
26,060
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,620
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,260
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,660
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,460
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,180
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,580
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,780
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,300
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
33,820
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
36,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
26,340
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
26,940
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
35,500
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,140
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,140
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,540
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,340
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
39,060
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,660
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,340
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
34,700
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
37,460
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
26,740
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
27,340
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,020
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,380
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
35,900
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,540
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,940
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,740
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
39,460
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,860
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,740
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,580
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
35,100
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
37,860
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
27,620
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
28,220
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,420
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
36,780
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,420
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,420
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,820
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,620
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
40,340
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,740
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,940
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,340
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,620
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
32,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
35,980
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
38,740
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17I5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 17 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17I5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/45-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
205/45-17
CHINA
29,140
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
29,820
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,180
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
37,700
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,980
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,340
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,740
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
38,540
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
41,260
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,660
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,860
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
32,260
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
32,540
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
33,380
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
36,900
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
39,660
3x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น