ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17A6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17A6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
215/45-17
THAILAND
25,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
25,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,860
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
32,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,060
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,780
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
26,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
26,380
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,780
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,900
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
32,420
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
35,180
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
26,380
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
28,340
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
29,900
2x,xxx .-
225/55-17
JAPAN
36,260
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
30,420
2x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
31,140
2x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
34,820
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
36,100
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
36,620
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
42,820
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17B6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17B6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
215/45-17
THAILAND
26,780
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,140
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,140
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,540
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,340
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,060
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,460
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
27,660
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,060
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
36,460
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
27,660
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
30,620
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
31,180
2x,xxx .-
225/55-17
JAPAN
37,540
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
32,420
2x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
36,100
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
37,380
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
37,900
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
44,100
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17C6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17C6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
215/45-17
THAILAND
27,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,980
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,980
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,380
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,180
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,900
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,300
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,900
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
30,180
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,020
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
34,540
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
37,300
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
30,460
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
31,460
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
32,020
2x,xxx .-
225/55-17
JAPAN
38,380
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
32,540
2x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
33,260
2x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
36,940
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
38,220
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
38,740
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
44,940
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17D6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17D6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
215/45-17
THAILAND
28,740
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,100
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,460
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,460
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,460
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,100
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,500
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,300
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
40,020
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,420
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,020
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
31,300
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
32,140
2x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
35,660
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
38,420
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
31,580
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
32,580
2x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
33,140
2x,xxx .-
225/55-17
JAPAN
39,500
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
33,660
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
34,380
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
38,060
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
39,340
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
39,860
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
46,060
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17E6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 17 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 17E6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
215/45-17
THAILAND
32,820
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,180
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,540
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,540
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,540
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,180
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
39,580
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
41,380
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
44,100
4x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
33,500
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
35,100
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
35,380
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
36,220
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
39,740
3x,xxx .-
215/55-17
THAILAND
42,500
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
35,660
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
36,660
3x,xxx .-
225/55-17
THAILAND
37,220
3x,xxx .-
225/55-17
JAPAN
43,580
4x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
37,740
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
38,460
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
42,140
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
43,420
3x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
43,940
4x,xxx .-
265/65-17
THAILAND
50,140
4x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น