ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18A5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18A5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
29,460
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
33,660
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
28,820
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
29,860
2x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
30,100
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
31,500
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
32,660
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
33,060
2x,xxx .-
245/40-18
CHINA
29,620
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
29,780
2x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
30,340
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
33,220
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18B5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18B5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
29,180
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
30,140
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
32,380
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
34,340
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
29,500
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
30,540
2x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
30,780
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
32,180
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
33,340
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
33,740
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
30,300
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
30,460
2x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
31,020
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
33,900
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18C5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18C5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
32,980
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
33,940
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
36,180
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
38,140
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
33,300
2x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
34,340
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
34,580
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
35,980
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,140
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,540
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
34,100
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
34,260
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
34,820
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
37,700
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18D5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18D5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
33,380
2x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
34,340
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
36,580
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
38,540
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
34,740
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
34,980
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
36,380
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,540
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,940
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
34,500
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
34,660
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
35,220
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
38,100
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18E5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18E5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
33,860
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
34,820
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
37,060
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
39,020
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
34,180
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
35,220
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
35,460
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
36,860
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,020
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,420
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
34,980
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
35,140
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
35,700
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
38,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18F5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18F5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
34,300
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
35,260
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
37,500
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
39,460
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
34,620
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
35,660
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
35,900
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,300
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,460
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,860
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
35,420
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
35,580
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
36,140
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
39,020
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18G5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18G5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
35,180
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
36,140
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
38,380
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
40,340
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
35,500
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
36,540
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
36,780
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,180
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
39,340
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
39,740
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
36,300
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
36,460
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
37,020
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
39,900
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18H5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18H5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
35,780
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
36,740
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
38,980
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
40,940
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
36,100
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,140
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
37,380
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,780
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
39,940
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
40,340
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
36,900
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
37,060
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
37,620
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
40,500
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18I5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18I5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
36,060
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
37,020
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
39,260
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
41,220
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
36,380
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
37,420
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
37,660
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
39,060
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
40,220
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
40,620
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
37,180
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
37,340
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
37,900
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
40,780
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18J5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18J5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
37,700
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
38,660
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
40,900
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
42,860
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
38,020
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
39,060
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
39,300
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
40,700
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
41,860
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
42,260
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
38,820
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
38,980
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
39,540
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
42,420
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18K5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18K5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
40,340
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
41,300
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
43,540
4x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
45,500
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
40,660
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
41,700
3x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
41,940
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
43,340
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
44,500
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
44,900
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
41,460
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
41,620
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
42,180
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
45,060
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18L5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18L5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
43,060
3x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
44,020
4x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
46,260
4x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
48,220
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
43,380
3x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
44,420
4x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
44,660
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
46,060
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
47,220
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
47,620
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
44,180
4x,xxx .-
245/45-18
CHINA
44,340
4x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
44,900
4x,xxx .-
245/45-18
CHINA
47,780
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18M5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋ง,รถกระบะขอบ 18 PCD: 5X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 18M5X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
225/40-18
THAILAND
43,820
4x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
44,780
4x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
47,020
4x,xxx .-
225/40-18
THAILAND
48,980
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
44,140
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
45,180
4x,xxx .-
225/45-18
INDONESIA
45,420
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
46,820
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
47,980
4x,xxx .-
225/45-18
THAILAND
48,380
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
44,940
4x,xxx .-
245/45-18
CHINA
45,100
4x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
45,660
4x,xxx .-
245/45-18
CHINA
48,540
4x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น