ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18A6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18A6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
30,780
2x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
32,860
2x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
42,060
3x,xxx .-
245/40-18
CHINA
29,660
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
29,820
2x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
30,380
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
33,260
2x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
33,020
2x,xxx .-
265/60-18
CHINA
33,700
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
35,260
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
37,820
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18B6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18B6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
32,940
2x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
35,020
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
44,220
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
31,820
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
31,980
2x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
32,540
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
35,420
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
35,180
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
35,860
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
37,420
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
39,980
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18C6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18C6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
33,460
2x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
35,540
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
44,740
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
32,340
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
32,500
2x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
33,060
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
35,940
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
35,700
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
36,380
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
37,940
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
40,500
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18D6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18D6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
33,780
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
35,860
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
45,060
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
32,660
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
32,820
2x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
33,380
2x,xxx .-
245/45-18
CHINA
36,260
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
36,020
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
36,700
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
38,260
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
40,820
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18E6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18E6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
35,060
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
37,140
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
46,340
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
33,940
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
34,100
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
34,660
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
37,540
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
37,300
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
37,980
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
39,540
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
42,100
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18F6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18F6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
36,860
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
38,940
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
48,140
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
35,740
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
35,900
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
36,460
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
39,340
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
39,100
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
39,780
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
41,340
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
43,900
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18G6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18G6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
37,300
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
39,380
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
48,580
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
36,180
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
36,340
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
36,900
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
39,780
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
39,540
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
40,220
3x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
41,780
3x,xxx .-
265/60-18
CHINA
44,340
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18H6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18H6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
41,620
3x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
43,700
4x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
52,900
4x,xxx .-
245/40-18
CHINA
40,500
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
40,660
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
41,220
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
44,100
4x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
43,860
4x,xxx .-
265/60-18
CHINA
44,540
4x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
46,100
4x,xxx .-
265/60-18
CHINA
48,660
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18I6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18I6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
43,540
4x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
45,620
4x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
54,820
5x,xxx .-
245/40-18
CHINA
42,420
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
42,580
3x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
43,140
3x,xxx .-
245/45-18
CHINA
46,020
4x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
45,780
4x,xxx .-
265/60-18
CHINA
46,460
4x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
48,020
4x,xxx .-
265/60-18
CHINA
50,580
4x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18J6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 18 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 18J6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
235/40-18
THAILAND
47,860
4x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
49,940
4x,xxx .-
235/40-18
THAILAND
59,140
5x,xxx .-
245/40-18
CHINA
46,740
4x,xxx .-
245/45-18
CHINA
46,900
4x,xxx .-
245/45-18
INDONESIA
47,460
4x,xxx .-
245/45-18
CHINA
50,340
4x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
50,100
4x,xxx .-
265/60-18
CHINA
50,780
4x,xxx .-
265/60-18
THAILAND
52,340
4x,xxx .-
265/60-18
CHINA
54,900
5x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น