ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20A6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20A6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
46,880
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
39,040
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
39,840
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
40,040
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
41,240
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
41,960
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
42,440
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,040
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
48,440
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
49,680
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
53,880
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
41,320
3x,xxx .-
275/55-20
CHINA
46,200
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
57,640
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20B6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20B6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
47,200
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
39,360
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
40,160
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
40,360
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
41,560
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
42,280
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
42,760
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,360
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
48,760
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
50,000
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
54,200
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
41,640
3x,xxx .-
275/55-20
CHINA
46,520
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
57,960
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20C6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20C6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
48,200
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
40,360
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
41,160
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
41,360
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
42,560
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
43,280
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
43,760
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
47,360
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
49,760
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
51,000
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
55,200
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
42,640
3x,xxx .-
275/55-20
CHINA
47,520
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
58,960
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20D6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20D6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
48,680
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
40,840
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
41,640
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
41,840
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
43,040
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
43,760
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
44,240
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
47,840
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
50,240
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
51,480
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
55,680
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
43,120
3x,xxx .-
275/55-20
CHINA
48,000
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
59,440
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20E6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20E6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
49,120
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
41,280
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
42,080
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
42,280
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
43,480
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
44,200
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
44,680
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,280
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
50,680
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
51,920
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
56,120
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
43,560
3x,xxx .-
275/55-20
CHINA
48,440
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
59,880
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20F6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20F6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
49,480
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
41,640
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
42,440
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
42,640
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
43,840
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
44,560
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
45,040
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,640
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
51,040
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
52,280
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
56,480
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
43,920
3x,xxx .-
275/55-20
CHINA
48,800
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
60,240
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20G6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20G6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
51,040
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
43,200
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
44,000
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
44,200
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
45,400
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
46,120
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,600
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
50,200
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
52,600
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
53,840
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
58,040
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
45,480
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
50,360
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
61,800
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20H6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20H6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
51,600
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
43,760
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
44,560
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
44,760
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
45,960
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
46,680
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
47,160
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
50,760
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
53,160
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
54,400
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
58,600
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
46,040
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
50,920
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
62,360
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20I6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20I6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
51,920
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
44,080
3x,xxx .-
265/50-20
CHINA
44,880
3x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
45,080
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
46,280
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
47,000
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
47,480
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
51,080
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
53,480
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
54,720
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
58,920
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
46,360
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
51,240
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
62,680
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20J6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20J6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
53,200
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
45,360
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,160
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
46,360
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
47,560
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
48,280
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,760
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
52,360
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
54,760
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
56,000
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
60,200
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
47,640
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
52,520
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
63,960
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20K6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20K6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
53,880
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,040
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,840
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
47,040
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
48,240
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
48,960
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
49,440
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
53,040
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
55,440
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
56,680
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
60,880
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
48,320
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
53,200
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
64,640
5x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20L6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20L6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
54,480
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
46,640
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
47,440
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
47,640
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
48,840
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
49,560
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
50,040
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
53,640
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
56,040
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
57,280
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
61,480
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
48,920
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
53,800
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
65,240
6x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20M6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20M6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
55,120
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
47,280
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,080
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
48,280
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
49,480
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
50,200
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
50,680
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
54,280
4x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
56,680
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
57,920
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
62,120
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
49,560
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
54,440
4x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
65,880
6x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20N6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20N6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
55,920
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,080
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,880
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
49,080
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
50,280
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
51,000
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
51,480
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
55,080
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
57,480
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
58,720
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
62,920
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
50,360
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
55,240
5x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
66,680
6x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20O6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20O6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
56,480
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
48,640
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
49,440
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
49,640
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
50,840
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
51,560
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
52,040
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
55,640
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
58,040
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
59,280
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
63,480
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
50,920
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
55,800
5x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
67,240
6x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20P6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20P6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
57,840
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
50,000
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
50,800
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
51,000
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
52,200
4x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
52,920
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
53,400
4x,xxx .-
265/50-20
CHINA
57,000
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
59,400
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
60,640
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
64,840
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
52,280
4x,xxx .-
275/55-20
CHINA
57,160
5x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
68,600
6x,xxx .-

ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20Q6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถกระบะขอบ 20 PCD: 6X139.7รหัสโปรโมชั่น : 20Q6X139.7

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
245/40-20
THAILAND
63,120
6x,xxx .-
265/50-20
CHINA
55,280
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
56,080
5x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
56,280
5x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
57,480
5x,xxx .-
265/50-20
THAILAND
58,200
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
58,680
5x,xxx .-
265/50-20
CHINA
62,280
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
64,680
5x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
65,920
6x,xxx .-
265/50-20
JAPAN
70,120
6x,xxx .-
275/55-20
CHINA
57,560
5x,xxx .-
275/55-20
CHINA
62,440
5x,xxx .-
275/55-20
JAPAN
73,880
6x,xxx .-


สาขาเทพกระษัตรี / สาขาเจ้าฟ้า
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 19.00 น.


สาขาโฮมเวิร์ค
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกมากมาย กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

093 575 7474 | 081 892 1851

087 885 8558 | 084 447 7117

089 972 7744 | 081 088 3223

สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222
สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 8 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยางใยแก้ว/สตรีม
แผลละ 150/250บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 50 บาท (จุ๊บเลส) ตัวละ 60 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็กธรรมดา 4x100
มูลค่า 480 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
8. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
093 575 7474 | 081 892 1851
087 885 8558 | 084 447 7117
089 972 7744 | 081 088 3223
เบอร์โทร : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สาขาเทพกระษัตรี: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขาโฮมเวิร์ค: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น