บริการตรวจเช็กฟรี 35 รายการ

บริการทุกความใส่ใจ เรามีบริการตรวจเช็กฟรี มากถึง 35 รายการ พร้อมทั้งแจ้งราคาให้ทราบก่อนการใช้บริการทุกครั้ง


แวะมาใช้บริการได้ที่ มานิตย์เซ็นเตอร์แม็ก ทั้ง 2 สาขา